Indkomne anmeldelser

Rekordudvalget afholder 3 til 4 årlige møder hvor anmeldelser om nye rekorder behandles. Næste møde afholdes den 6. november  2019. Anmeldelser, der ønskes behandlet på dette møde skal være formanden for Rekordudvalget, Bjarne Lehné, i hænde senest 7 dage før.

Adriatisk stør

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk