Indkomne anmeldelser

Rekordudvalget afholder 3 til 4 årlige møder hvor anmeldelser om nye rekorder behandles. Næste møde afholdes d. 28. maj 2019. Anmeldelser, der ønskes behandlet på dette møde skal være formanden for Rekordudvalget, Bjarne Lehné, i hænde senest 7 dage før.

Der er til og med 16. marts 2019 anmeldt følgende nye rekordfisk til behandling:

Aborre

Gedde

Havørred (saltvand)

Kildeørred/brøding/fjeldørred

Sibirisk stør

Sterlet

Stjernestør

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk