jun 07 2017

Indkomne anmeldelser

 

 

Rekordudvalget afholder 3 til 4 årlige møder hvor anmeldelser om nye rekorder behandles. Næste møde afholdes d. 5. Januar 2018. Anmeldelser, der ønskes behandlet på dette møde skal være formanden for Rekordudvalget, Bjarne Lehné, i hænde senest 7 dage før.

 

Der er til og med 14. November 2017 anmeldt følgende nye rekordfisk til behandling:

 

ALL TACKLE:

LINEKLASSE:

FLUE:

MIKRO:

 

 

P&T:

 

 

 

 

 

Permanent link til denne artikel: http://fiskerekorder.dk/indkomne-anmeldelser/