Indkomne anmeldelser

Rekordudvalget afholder 3 til 4 årlige møder hvor anmeldelser om nye rekorder behandles. Næste møde afholdes d. 14. November 2017. Anmeldelser, der ønskes behandlet på dette møde skal være formanden for Rekordudvalget, Bjarne Lehné, i hænde senest 7 dage før.

 

Der er til og med 17. oktober 2017 anmeldt følgende nye rekordfisk til behandling:

 

ALL TACKLE:

Gedde på 22,14 kg. fanget af Per Krarup den 29.9.2017 på Sjælland
Sølvlaks på 3,51 kg. fanget af Flemming Madsen den 24.8.2017 i Bønnerup Havn
Havtaske på 22,82 kg. fanget af Søren Winther Knudsen den 16.9.2017 i Nordsøen
Sølvlaks på 4,44 kg. fanget af Mogens Hansen den 22.8.2017 i Snaptun

LINEKLASSE:

FLUE:

MIKRO:

Ålekvabbe på 27 cm. fanget af Kimi Andersen den 5.9. 2017 i Kalundborg Havn
Elritse  på 9,6 cm. fanget af Kasper Strube den 7.9.2017 i Gudenåen
Ålekvabbe på 28 cm. fanget af Kiea Andersen den 5.9. 2017 i Kalundborg Havn
Savgylte på 19 cm. fanget af Tom Lars Petersen den 25.9.2017 i Røsnæs Havn

 

P&T:

 

 

Permanent link til denne artikel: http://fiskerekorder.dk/rekorder-til-godkendelse/