Indkomne anmeldelser

Rekordudvalget afholder 3 til 4 årlige møder hvor anmeldelser om nye rekorder behandles.

Næste møde afholdes i ISHØJ Fiskeklub lokaler i den 10. maj 2023.

Anmeldelser, der ønskes behandlet på dette møde skal være formanden for Rekordudvalget, i hænde senest 7 dage før.

Ålekvabbe

Gedde

Lubbe

Regnbueørred

Stjernestør

Stor næbsnog

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk