Indkomne anmeldelser

Rekordudvalget afholder 3 til 4 årlige møder hvor anmeldelser om nye rekorder behandles.

Næste møde afholdes den 19. maj  2020.

Anmeldelser, der ønskes behandlet på dette møde skal være formanden for Rekordudvalget, Bjarne Lehné, i hænde senest 7 dage før.

Glaskutling

Sandkutling

Søørred

Tangsnarre

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk