Indkomne anmeldelser

Rekordudvalget afholder 3 til 4 årlige møder hvor anmeldelser om nye rekorder behandles.

Næste møde afholdes i Ishøj april/maj 2021.

Anmeldelser, der ønskes behandlet på dette møde skal være formanden for Rekordudvalget, Bjarne Lehné, i hænde senest 7 dage før.

Den Spanske Makrel "sidder over" da vi venter på en DNA test.

Spansk Makrel

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk