Indkomne anmeldelser

Rekordudvalget afholder 3 til 4 årlige møder hvor anmeldelser om nye rekorder behandles.

Næste møde afholdes 30. august 2023 i Ishøj.

Anmeldelser, der ønskes behandlet på dette møde skal være formanden for Rekordudvalget, i hænde senest 7 dage før.

Aborre

Almindelig tangnål

Brasen

Kortfinnet fløjfisk

Sandkutling

Småmundet Gylte

Sortkutling

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk