Indkomne anmeldelser

Rekordudvalget afholder 3 til 4 årlige møder hvor anmeldelser om nye rekorder behandles.

Næste møde afholdes i ISHØJ Fiskeklub lokaler i den 14. novembert 2022.

Anmeldelser, der ønskes behandlet på dette møde skal være formanden for Rekordudvalget, Bjarne Lehné, i hænde senest 7 dage før.

Bækørred

Glatstør

Guldmulte

Havørred (saltvand)

Skrubbe

Solskinsbars

Stjernestør

Stribefisk

Tangsnarre

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk