Indkomne anmeldelser

Rekordudvalget afholder 3 til 4 årlige møder hvor anmeldelser om nye rekorder behandles.

Næste møde afholdes i Ishøj den  21. august 2020.

Anmeldelser, der ønskes behandlet på dette møde skal være formanden for Rekordudvalget, Bjarne Lehné, i hænde senest 7 dage før.

Bitterling

Brisling

Europæisk malle

Fjæsing

Glaskutling

Havbars

Helleflynder

Kulmule

Regnløje

Sandkutling

Søørred

Stavsild

Stribet fløjfisk

Stribet mulle

Tangsnarre

Toplettet kutling

Vestatlantisk stør

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk