Mikrolisten

Mikrolisten indeholder alene fiskearter der ikke er registretet med en vægt på over 500 gram. Fanges den pågældende art i en størrelse på over 500 gram overgår arten til den “almindelige” rekordliste.

Fisk registeret som mikrorekorder registreres på baggrund af fiskens længde.

Rekordlisten er opdateret efter seneste rekordudvalgsmøde afholdt d. 18. januar 2019.

Almindelig tangnål

Bitterling

Brisling

Brun dværgmalle

Båndgrundling

Elritse

Glyse

Grundling

Havkarusse

Hork

Håising

Hårhvarre

Langtornet ulk

Lerkutling

Løje

Nipigget hundestejle

Panserulk

Plettet tobiskonge

Regnløje

Sandkutling

Savgylte

Sild

Småmundet Gylte

Solaborre

Sortkutling

Sortmundet kutling

Spættet kutling

Stor tangnål

Stribet fløjfisk

Strømskalle

Tangspræl

Trepigget hundestejle

Ålekvabbe

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk