Hans Christian Clausen

H.C. Clausen med sin verdensrekord på 3 kg line fra Øresund. Til venstre en meget ung Kim Knudsen der gaffede fisken, der forøvrigt blev taget på en Ideal pirk produceret af Felix Andreasen fra Lejre.Hans Christian Clausen var sikkert bedre kendt som “HC” i de fleste lyst- og sportsfisker kredse. Han var om nogen den person som startede og udbredte kendskabet til lineklasse fiskeriet i Danmark. HC var primært havfisker og blev i 1977 indvalgt i bestyrelsen for Dansk Havfisker Forbund. Senere blev han indvalgt i bestyrelsen for det europædiske havfiskerforbund EFSA, hvor han i en årrække sad som formand. HC sad selvfølgelig også i det tidligste rekordudvalg sammen med bl.a. Mogens Jørgensen fra Danmarks Sportsfiskerforbund og så naturligvis Børge Munk Jensen. I en periode var han også IGFA repræsentant.

HC fik mange danske rekorder på sin samvittighed, ligesom han satte både europa- og verdensrekorder.

De to rekorder der huskes mest, er den flotte havål fra Plymouth på ikke mindre end 50,12 kg taget på 24 kg line, og så selvfølgelig den flotte torsk fra Øresund på 12,32 kg på 3 kg line,

Den flotteste rekord var dog en “Ragged tooth Shark” på 65 kg fra Port Elisabeth i Sydafrika, der blev fanget på 4 kg line og bragte ham i IGFA’s fornemme 10 til 1 Club.

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk