Regler og anmeldelse

Anmeld din rekordfisk via den online anmeldelsesformular her:
Online anmeldelsesformular

Alternativt kan en anmeldelsesformular hentes som pdf-fil eller Word her:

Anmeldelsesformular august 2017 (pdf)

Anmeldelsesformular august 2017 (Word)

Reglerne kan hentes som pdf-fil HER

Regler:

Kun fisk fanget på sportslig vis med stang og hjul i danske vande kan godkendes som rekordfisk. For saltvandsfisk fanget fra båd gælder det, at båden skal være udgået og hjemkommet fra og til dansk havn og fisken skal være fanget i rimelig afstand fra Danmark og aldrig indenskærs i et andet land. Kun fisk, der er kroget foran bagerste gællekant, kan blive godkendt som rekordfisk. Fisk, der efter dansk lov er fanget i den pågældende arts fredningsperiode, kan ikke godkendes som rekord. Lokale fredninger og restriktioner skal tillige være overholdt. Se hjælpeskemaet bagest for hjælp med mål og artsbestemmelse.

Rekordlisten består af tre separate lister:

1.: Den traditionelle rekordliste, hvor der kan optages fiskearter med en vægt på mindst 0,5 kilo. Der kan anmeldes all-tackle-rekorder, lineklasserekorder og fluerekorder. Fisk, der anmeldes i lineklasser, kan optages i 2, 4, 6, 8 og 10 kg-klassen, hvilket vil sige, at når linen testes, skal den i våd tilstand knække på eller under den tilmeldte klasse. Karpefisk optages ikke i lineklasser. Alle fiskearter fanget på klassificeret fluegrej kan optages som fluerekord.

2.: Put-and-take-listen, hvor nedenstående fiskearter fanget i put-and-take-vande med offentlig adgang kan optages. Der anerkendes kun all tackle-rekorder, og der kan ikke anmeldes lineklasserekorder og fluerekorder. Nye arter optages på listen efter behov.

 1. Guldørred
 2. Kildeørred/brødding/fjeldørred
 3. Regnbueørred
 4. Sølvørred
 5. Tigerørred
 6. Ørred (bækørred + søørred)

 1. Adriatisk stør
 2. Belugastør
 3. Diamantstør (russisk stør)
 4. Hvid stør
 5. Sibirisk stør
 6. Sterlet
 7. Stjernestør
 8. Vestatlantisk stør


3.: Mikrolisten, hvor der kan optages fiskearter, der vejer under 0,5 kg, og som ikke allerede er optaget på den traditionelle rekordliste. Fiskearten skal anmeldes efter længde (rundes ned til nærmeste mm), så det er den længste fisk indenfor den pågældende fiskeart (ikke den tungeste), der kan optages som rekord. Der anerkendes kun all-tackle-rekorder. Når en fiskeart overskrider 0,5 kg, rykker den automatisk op på den traditionelle rekordliste uanset at en lettere fisk er længere. Fiskearten overføres herefter til den traditionelle rekordliste. På alle fiskearter skal vægten tillige angives. Er det åbenlyst, at vægten er under 0,5 kg, er det ikke nødvendigt. Der skal medsendes et målebåndsfoto, hvor fisken ligger på eller ved målebåndet med lukket mund og med halen i et naturligt leje (ikke samlet). Snuden kan med fordel lægges op mod en fast kant.

Fiskeri og grej:

Fisken skal udtrættes egenhændigt. Først ved landing af fisken må der modtages hjælp.

Pirke og blink skal være monteret med en fritsvingende krog. Anvendes der en pirk med to kroge, skal den ene være en enkeltkrog. Denne skal være monteret som gummimak eller anden form for ophænger fra pirkens top. Anvendes der ophængere, skal disse være enkeltkroge.

Krogstørrelsen skal tilpasses fiskeriet. Ved f.eks. torskefiskeri anbefales kroge, både enkelt og trekroge, hvor afstanden målt horisontalt fra krogskaftet til krogspidsen maksimalt er 21 mm (svarende til en Mustad-krog 8/0). Ved f.eks. fiskeri efter sildehaj eller lignende kan krogstørrelser over 8/0 godkendes. Ved tvivlstilfælde henvises til punktet om rekordkomiteens bemyndigelse.

Vægt og vejning:

Vægtens fabrikat og model skal altid oplyses. Anvendes en vægt, der ikke er statskontrolleret, skal enten vejecertifikat (eksempelvis fra vægtfirmaet) eller selve vægten vedlægges anmeldelsen. Benyttes der fjedervægt, skal denne altid vedlægges.

Ved vejning ombord på båd skal der altid anvendes bismervægt. Ligger vægtangivelsen mellem 2 afmærkninger på bismervægten, skal der altid rundes ned til laveste afmærkning. Ved anvendelse af alle andre vægttyper skal vejningen foregå i land.

Fiskens størrelse og den anvendte vægt skal stå i forhold til hinanden. F.eks. står en aborre på 2 kilo vejet på en 20 kilos vægt ikke i forhold til hinanden.

Formkrav til anmeldelsen:

Anmeldelsen, der skal være modtaget af rekordkomiteen senest 30 dage efter fangsten, kan kun ske på rekordkomiteens officielle anmeldelsesblanket. Samtlige felter på anmeldelsesblanketten skal udfyldes enten på maskine eller med blokbogstaver.

Det skal bl.a. fremgå, hvilken fiskeart der anmeldes, og om der er tale om anmeldelse af en lineklasserekord, fluerekord, put-and-take-rekord eller mikrorekord. Ved anmeldelse af en lineklasserekord skal der medfølge mindst 10 meter af hovedlinen. Ved anmeldelse af ”put & take” fisk skal fiskevandets navn altid oplyses.

Desuden skal der medsendes en kort beskrivelse af fangstøjeblikket. Her kan bagsiden af anmeldelsesblanketten eventuelt anvendes, ligesom bagsiden kan anvendes til yderligere oplysninger om navn og adresse på skipper samt vidnets/vidnernes underskrift/er.

Med anmeldelsen skal medfølge et vellignende foto, der viser fisk og fanger samt et foto der viser fisk og et måleobjekt (målebånd, sodavandsflaske, fiskehjul eller lignende). Ved anmeldelse af rekorder til Mikrolisten skal et egentligt målebåndsfoto indsendes. Se hjælpeskemaet angående opmåling af fisken.

Har anmelderen et ønske om, at Rekordkomiteen behandler anmeldelsen med diskretion, og først offentliggør anmeldelsen, såfremt rekorden bliver godkendt, skal der med anmeldelsen medfølge en særskilt erklæring underskrevet af fangeren, med følgende ordlyd:

”Undertegnede, navn, der har anmeldt en fiskeartvægtangivelse eller længdeangivelse, som dansk rekord, anmoder Rekordkomiteen om, at anmeldelsen bliver behandlet med diskretion. Det betyder, at der fra Rekordkomiteens side ikke videregives oplysninger om anmeldelsen til 3. mand. Hverken mit navn eller en be- eller afkræftelse på anmeldelsen. Jeg er samtidig bekendt med, at dette medfører, at anmeldelsen ikke kommer til at fremgå som anmeldt på Rekordkomiteens hjemmeside, og jeg derved ikke kan konstatere, om anmeldelsen er modtaget rettidigt”.

Rekordkomiteens bemyndigelse:

Rekordudvalget tager til enhver tid stilling til, om fisken er fanget på sportslig vis, samt om gældende regler er overholdt. Rekordudvalget kan til enhver tid kontrollere den anvendte vægt samt tale med fanger og vidner. Rekordudvalget kan afvise fangsten/fisken, hvis ikke gældende regler er overholdt, eller hvis der på anden vis er mangler. Rekordudvalget afgør ligeledes om nye arter/lineklasser kan optages på listen.

FiskeFoto

Fangstrapporter, fiskekalender og artikler - FiskeFoto.dk